Σε εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) φορολογικού έτους 2016 (καταληκτική ημερομηνία 21-7-2017 η δήλωση υποβλήθηκε 24-7-2017 ) όπου το μόνο εισόδημα που δήλωθηκε ήταν είσοδημα από μισθωτή εργασία ποσού 62,33 € και ο φορολογούμενος υπέβαλλε δήλωση για 1η φορά. Του επιβλήθηκε το πρόστιμο των 100 € . Η ερώτηση μου είναι εάν μπορεί το πρόστιμο να είναι μεγαλύτερο της φορολογητέας ύλης ?