Κάποιος μισθωτής αποφασίζει να καταβάλλει προκαταβολικά μισθώματα συνολικού υψους 85000 ευρώ για 14 έτη μελλοντικής μίσθωσης

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Α) Αυτά τα χρήματα πως θα φορολογηθούν στο εισόδημα του εκμισθωτή. Θα πρέπει να τα δηλώσει όλα τώρα που τα λαμβάνει και να φορολογηθεί ή θα τα δηλώνει κάθε χρόνο επιμεριστικά;

Β) Σε περίπτωση που τα δηλώνει κάθε χρόνο, θα έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση τους για κάποια αγορά ή για ανάλωση κεφαλαίου την χρονιά της είσπραξης και υπό ποιες προϋποθέσεις;

Θα το εκτιμούσα αν οι απαντήσεις είναι τεκμηριωμένες νομοθετικά

Ευχαριστώ θερμά