ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΜΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΜΕ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΣ ΜΙΣΘΩΤΗ? ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ?Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ?ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Η ΣΤΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ?