Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Ποσά που καταβλήθηκαν για μεταγενέστερα μισθώματα, πότε αποτελούν δαπάνη για την επιχείρηση; Μέχρι πότε υποβάλλεται η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.);

Φυσικό πρόσωπο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ εκμισθώνει σε Α.Ε. ένα κατάστημα. Το συμφωνητικό έχει ημερομηνία σύνταξης-υπογραφής 15/11/2016 και ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης 01/03/2017, με εννεαετή διάρκεια έως 28/02/2026. Η μισθώτρια Α.Ε. από 15/11/2016 έως 28/02/2017 θα προβεί , βάσει του συμφωνητικού, σε διαμόρφωση του καταστήματος αξίας αρκετών χιλιάδων ευρώ.
Το μίσθωμα αρχίζει να μετρά από 01/03/2017. Τα μισθώματα από 01/03/2017 έως 30/4/2017 ο εκμισθωτής τα εισέπραξε με την υπογραφή του μισθωτηρίου στις 15/11/2016. Για το διάστημα από 15/11/2016 έως 28/02/2017 ο εκμισθωτής δεν θα εισπράξει κανένα ποσό ως μίσθωμα γιατί όπως προανέφερα η έναρξη της μίσθωσης είναι 01/03/2017.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ:Για το διάστημα από 15/11/2016 έως 28/2/2017 δημιουργούνται φορολογικές υποχρεώσεις για τον εκμισθωτή;

Πότε και πώς το μισθωτήριο υποβάλλεται στο taxis; Η μισθώτρια θέλει άμεσα να το χρησιμοποιήσει για ηλεκτροδότηση και έκδοση αδειών επισκευών κ.λ.

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Σχετικά ερωτήματα

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης