Καλημέρα σας,

Εταιρεία παροχής υπηρεσιών με έδρα τον Πειραιά(ιδιωτικό εκπαιδευτήριο που πραγματοποιεί σεμινάρια σε μαθητές άλλων εκπαιδευτηρίων επαγγελματικής κατεύθυνσης και απονέμει σε αυτούς τίτλους σπουδών).

Συνεπώς πραγματοποιεί πράξεις απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φπα

εισροών.

Η ώς άνω εταιρεία εκδίδει τα παρακάτω παραστατικά.

1. ΤΠΥ η ΑΠΥ σε εταιρείες(κατόπιν σύμβασης) η μαθητές εσωτερικού

2. ΤΠΥ σε εταιρείες(κατόπιν σύμβασης) εξωτερικού -ενδοκοινοτικές.

3. ΤΠΥ σε εταιρείες(κατόπιν σύμβασης) εξωτερικού -τρίτες χώρες.

Σε ποιους κωδικούς στην δήλωση φπα πρέπει να απεικονιστούν τα ως άνω.??