Πελάτης μας Α.Ε. έχει συμβληθεί με την εταιρία Α να πουλάει για λογαριασμό της εμπορεύματα. Ταυτόχρονα η Α.Ε. έχει συμβληθεί με άλλες εταιρίες Β, Γ, Δ να πουλάνε εμπορεύματα για δικό της λογαριασμό.

Οι παραπάνω σχέσεις είναι ξεκάθαρες και εκδίδονται οι ανάλογες «εκκαθαρίσεις» κάθε μήνα από την ΑΕ προς την Α εταιρία και «εκκαθαρίσεις» από την Β και την Γ και την Δ εταιρίες στην Α.Ε.

Η παραπάνω σύμβαση της Α.Ε. με την Α εταιρία προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι μπορούμε να δίνουμε και εμπορεύματα της εταιρίας Α σε όλες τις εταιρίες Β,Γ,Δ κλπ να τα πουλάνε εκείνες για λογαριασμό μας.

Τα ερωτήματά μας στην περίπτωση αυτή της ¨τριγωνικής¨ πώλησης για λογαριασμό τρίτου είναι:

1) Εάν η εταιρία ΑΕ πελάτης μας μπορεί να προχωρήσει στην παραπάνω ενέργεια παρ’ όλο που δεν έχει αγοράσει τα εμπορεύματα από την εταιρία Α και

2) Με ποιο τρόπο πρέπει να εκδίδονται οι εκκαθαρίσεις και από ποιόν;