Καλησπέρα σας , θα ήθελα να ρωτήσω το εξής :

Επιχείρηση - νομικό πρόσωπο αναλαμβάνει δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα. Απασχολεί (για τα οικοδομικά έργα) οικοδόμους τους οποίους προσλαμβάνει ηλεκτρονικά με σύμβαση έργου και υποβάλλει στο ΣΕΠΕ τον πίνακα Ε12 απολογιστικά ή προϋπολογιστικά ανάλογα το έργο ( ιδιωτικό ή δημόσιο). Θα ήθελα σας παρακαλώ να με ενημερώσετε αν :
α) Θα πρέπει να γίνεται πρόσληψη ηλεκτρονικά ή όχι.
β) θα πρέπει να τηρούν ψηφιακό ωράριο;