Καλησπέρα σας,

Ανώνυμη εταιρεία πρέπει να κάνει μικρο-επισκευές επιχρισμάτων, επισκευές στεγάνωσης και χρωματισμό του βιομηχανικού κτηρίου της. Για το σκοπό αυτό θα βγάλει άδεια μικρής κλίμακας.
Στις εργασίες αυτές θα απασχοληθεί εργάτης (ή εργάτες) που ήδη δουλεύει στην εταιρεία 10 χρόνια (και εννοείται είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ) και γνωρίζει πολύ καλά να εκτελέσει αυτές τις εργασίες.
Τί πρέπει να γίνει με το ΙΚΑ, τις ΑΠΔ κοκ. ?

Ευχαριστώ πολύ