Καλησπέρα σας,

Εταιρεία με έδρα το Ισραήλ με νομική μορφή Limited αποφασίζει να ανοίξει υποκατάστημα στην Ελλάδα για να προβεί στην ανέγερση τουριστικού καταλύματος με σκοπό την εκμετάλλευση του.
Το υποκατάστημα έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ και εκκρεμμεί η απόδοση ΑΦΜ από την Δου λόγω φόρτου εγρασίας στην υπηρεσία του Μητρώου. Το ερώτημα είναι εάν ξεκινήσει η εταιρεία από τον λογαριασμό της στο Ισραήλ να στέλνει χρήματα ως προκαταβολές στους προμηθευτές θα μπορεί στην συνέχεια όταν εκδοθούν τα τιμολόγια να θεωρηθεί ότι έχουν εξοφληθεί με κατάλληλο τραπεζικό μέσο.
Ώστε να ζητήσει την επιστροφή του ΦΠΑ αλλά και για να εκπέσει τις εν λόγω δαπάνες για τους σκοπούς του φόρου εισοδήματος. Να σημειωθεί ότι το οικόπεδο που θα γίνει η ανέγερση το έχει μισθώσει με σκοπό στην συνέχεια να το αγοράσει.
Ελπίζω για την όσο δυνατόν πιο άμεση απάντηση σας.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.