Καλησπέρα.
Μπορεί κάποιος που κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους 2021 και μέχρι τις 23/11/22 ήταν ομόρρυθμο μέλος και από κοινού διαχειριστής σε ομόρρυθμη εταιρεία στην Ελλάδα, με ποσοστό συμμετοχής 35% να υποβάλλει αίτημα και να οριστεί φορολογικός κάτοικος εξωτερικού για το έτος 2022;
Παράλληλα είναι μόνιμος κάτοικος Ζυρίχης Ελβετίας και δημότης Ζυρίχης με μισθωμένη κατοικία και εργάζεται σε τράπεζα της χώρας αυτής από τις 1/10/2021. Τα εισοδήματά του στην Ελλάδα ήταν δυσαναλόγως κατώτερα από αυτά της Ελβετίας.
Δεν έχει άλλα άξια αναφοράς περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα.
Παρακαλώ να μου δώσετε μια εμπεριστατωμένη και απάντηση.