Καλησπέρα σας .

Παρακαλώ, για την περίπτωση Καναδού, που επιθυμεί να κάνει έναρξη επιχείρησης στην Ελλάδα με αντικείμενο επισιτιστικού περιεχομένου,

θέλοντας να διατηρήσει τα δικαιώματά του στον Καναδά ( όπου διατηρούσε επιχείρηση για 30 χρόνια,)

Πώς να το χειριστούμε φορολογικά .Να προχωρήσουμε σε έναρξη ατομικής επιχείρησης ή εταιρείας, ίσως Ε.Ε?

Θα γίνει φορολογικός κάτοικος Ελλάδας υποχρεωτικά Και θα φορολογηθεί με τα εισοδήματα Καναδά και Ελλάδας για το παγκόσμιο εισόδημα στην Ελλάδα?
ευχαριστώ