Έλληνας υπήκοος ο οποίος διαμένει στην Αμερική πάνω από 20 χρόνια θέλει να κάνει έναρξη εργασιών με αντικείμενο την εκμίσθωση κατοικιών μικρής διάρκειας σε 2 ιδιόκτητες κατοικίες με υπαγωγή στο ΦΠΑ.

Μπορεί έαν κάνει την έναρξη των εργασιών να θεωρηθει φορολογικός κάτοικος εξωτερικού δεδομένου το ότι αποκτά το εισόδημα αυτό μόνο από την εκμίσθωση των ακινήτων ;

Αν δεν θεωρηθεί κάτοικος εξωτερικού είναι υπόχρεος να δηλώνει στην Ελλάδα και το εισόδημα της Αμερικης;

Ποια είναι ακριβώς η διαδικασία ; O φόρος που πληρώνει στην Αμερική αφαιρείται από τον φόρο που θα πληρώσει στην Ελλάδα;