ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ ΟΠΟΥ ΔΗΛΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟ ΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗ ΜΑΤΟΣ

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ?

ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΠΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ?