Καλημέρα σας,

έχω περίπτωση εταιρείας (ΑΕ) που κατέχει οικόπεδο στο οποίο θα ανεγείρουν ακίνητο με το σύστημα της αντιπαροχής.

Η εργολήπτρια εταιρεία (ΑΕ) που θα αναλάβει την ανέγερση θα λάβει μέσω αντιπαροχής περίπου το 80% των διαμερισμάτων που θα προκύψουν ενώ η οικοπεδούχος εταιρείας θα λάβει το υπόλοιπο 20% των διαμερισμάτων.

Η εργολήπτρια εταιρεία θα μπει σε καθεστώς αναστολής ΦΠΑ για το ακίνητο που θα ανεγέρει.

Έχω τα εξής ερωτήματα :
1)Κατά τη πώληση των διαμερισμάτων που θα λάβει η οικοπεδούχος εταιρεία θα χρεωθεί ΦΠΑ 24% ως νεόδμητο ακίνητο κατά τη πρώτη πώληση ή δεν θεωρείτε πρώτη πώληση καθώς έχει προηγηθεί το ειδικό στοιχείο παράδοσης κτισμάτων από την εργολήπτρια προς την οικοπεδούχο και θα χρεωθεί μόνο ο ΦΜΑ;
Το ερώτημα προκύπτει καθώς η αναστολή ΦΠΑ θα βγει για την οικοδομική άδεια αλλά στο όνομα της εργολήπτριας εταιρείας.

2)Μπορεί η οικοπεδούχος εταιρεία να προβεί σε πώληση των ακινήτων που θα λάβει με αντιπαροχή πριν την ολοκλήρωση κατασκευής των διαμερισμάτων ; Στη περίπτωση που επιτρέπεται η πώληση πριν την ολοκλήρωση ανέγερσης και με δεδομένο ότι το ειδικό στοιχείο παράδοσης κτισμάτων προκύπτει από το κόστος ανέγερσης , θα πρέπει το ειδικό στοιχείο να εκδοθεί προγενέστερα του πρώτου συμβολαίου πώλησης από την οικοπεδούχο και εντός 30 ημερών από την περάτωση του έργου να εκδοθεί συμπληρωματικό; Σε αυτή τη πώληση (από τον οικοπεδούχο προ της ολοκλήρωσης ανέγερσης ) και αν δεν απαιτείται να προηγείται το ειδικό στοιχείο παράδοσης κτισμάτων τίθεται θέμα ΦΠΑ κατά την πώληση;

Ευχαριστώ.