Προσωπική εταιρία έχει κάνει έναρξη με δραστηριότητα εκμετάλλευση ακίνητων εκτός ΦΠΑ. Έχει αγοράσει ένα ημιτελές ακίνητο με 20 διαμερίσματα προς ενοικίαση. Εχει αγοράσει και δυο οικόπεδα με σκοπό να ανεγείρει οικοδομή προς πώληση. Οταν ξεκινήσει η ανέγερση θα αλλάξει καθεστώς ΦΠΑ και θα ενταχθεί στο αρ.6 του 2859/2000. Από το ημιτελές ακίνητο αποφάσισε με την αποπεράτωση η οποία θα είναι μετά την αλλαγή του καθεστώτος ΦΠΑ να πουλήσει 5 (πέντε) διαμερίσματα. Το ερώτημα είναι αν η πώληση των πέντε διαμερισμάτων επιβαρύνεται με ΦΠΑ.