Εταιρεία πρακτόρευσης αναλαμβάνει την εξαγωγή προϊόντων σε ΤΡΊΤΗ χώρα το τιμολόγιο εκδίδεται στο ΈΛΛΗΝΑ επιχειρηματία που κάνει την εξαγωγή , χωρίς ΦΠΑ με βάση το άρθρο 24 παρ. 1 περ.ζ.

Κατά το άνοιγμα του Προ συμπληρωμένου εντύπου του ΦΠΑ - MyData, τα ποσά αυτά εμφανίζονται , λανθασμένα στο πεδίο 348= εξαγωγές , ένω θα έπρεπε να εμφανιστούν στον κωδικο 349 με βάση τις οδηγίες ΠΟΛ 1082/6-4-2015 (ΚΩΔ 349 παρ15)

Παρακαλώ σωστά εκδίδεται το τιμολόγιο αυτό με την εξαίρεση αρθρο 24?
Πως γίνετε να διορθωθούν τα τιμολόγια αυτά στο MYDATA?
Παρακαλώ για άμεση απάντηση
΄΄