Θα ήθελα να με ενημερώσετε για τον λογιστικό χειρισμό, σε περίπτωση απόκτησης απο ημεδαπή εταιρεία,φορτηγού αυτοκινήτου,μέσω πελιστηριασμού . Το αυτοκίνητο κατοχυρώθηκε και αποδόθηκε το 30% της αξίας του,καθώς έπεται και η αποπληρωμή του.
1.Ποιός θα εκδώσει τιμολόγιο για αυτό?Η εταιρεία που κατείχε το αυτοκίνητο αρχικά ή η συμβαιολογραφική πράξη κατοχύρωσης αρκεί για την αποκτησή του?Πώς θα αποτυπωθεί η συγκεκριμένη συναλλαγή στα my data? Ποιό άρθρο απαλλαγής ΦΠΑ θα χρησιμοποιηθεί και ΄με ποιόν αντισυμβαλλόμενο θα ταυτιστεί το παραστατικό,καθώς και η πληρωμή της αξίας του φορτηγού?