Μπορεί να προσληφθεί εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου , με απασχόληση 10 ωρών ημερησίως επί 4 ημέρες την εβδομάδα, το οποίο θα είναι και το μόνιμο ωράριο του,δηλαδή δεν θα αποτελεί διευθέτηση χρόνου εργασίας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα?

Στο ψηφιακό ωράριο οι 3 ημέρες θα εμφανιστούν ως ρεπό?