Εργαζόμενος έχει πρόσληψη 8/5/94 με καθεστώς πλήρης απασχόλησης(5 ημέρες για 8 ώρες ) αποδοχές 1.100€ , τον 6/2010 υπογράφει σύμβαση μερικής απασχόλησης και τροποποιείτε το ωράριο εργασίας σε 5 ημέρες με 5 ώρες εργασίας και μηνιαίες αποδοχές περίπου 750€ . Η σύμβαση καταγγέλλεται με προειδοποίηση 4 μηνών από τον εργοδότη την 01/8/15 άρα διακόπτει την εργασία 30/11/15 .

Ειδικότητα καμαριέρα και αποδοχές κυμαινόμενες λόγο αργιών .

Δικαιούται αποζημίωση 6 μηνών συν 1 και 1/6 .

Βάση υπολογισμού της παραπάνω αποζημίωσης θα είναι ο μισθός την πλήρης απασχόλησης 1.100€ ή της μερικής περίπου 750€ που είναι και οι συνήθεις αποδοχές τα τελευταία 5 έτη ???