ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΕΝΤΕ ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ; ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ;