1. Σε περίπτωση που έχουμε ορισμένου χρόνου για 1 η 2 ημέρες η μη ληφθείσα άδεια εχει ασφαλιστικές εισφορές .
2. Η επιδότηση ικα 6,67 μπορεί να υπολογισθεί σε εργαζόμενο και μετά την ημερομηνία πρόσληψης . Π.Χ πρόσληψη 1/2015 χωρίς να εχει υπολογισθεί το 6,67 , μπορούμε απο τον 11/2015 και μετά να το υπολογίσουμε .

3. Εργαζόμενος με προϋπηρεσία 3 ετη ασθένησε τον 6/2015 και ακόμα δεν εχει γυρίσει στην εργασία του και δεν θα γυρίσει εως και 31/12 , θα του δώσουμε τον 12/2015 το επίδομα άδειας και την μη ληφθείσα άδεια χωρίς ασφαλιστικές εισφορές ή κάτι άλλο .