Ατομική επιχείρηση παρέχει μέσω ίντερνετ υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης/εκπαίδευσης (όπως έχουν οριστεί ερμηνευτικά), προς επιχειρήσεις έχουν την εγκατάσταση τους στην Ε.Ε.

Η εκπαίδευση γίνεται σε πραγματικό χρόνο και υπάρχει κάποιου είδους αλληλεπίδραση μεταξύ του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου.

Στην περίπτωση αυτή ισχύει η γενική απαλλακτική διάταξη του άρθρου 22?

Η ίδια διάταξη ισχύει στη περίπτωση που οι ώς άνω υπηρεσίες παρέχονται σε ιδιώτες κάτοικους της Ε.Ε. ?