Ελληνική εταιρεία που διοργανώνει συνέδρια στην Ελλάδα, τιμολογεί ενδοκοινοτικές εταιρείες ως υποστηρικτές ή συμμετέχουσες. Ο τόπος διεξαγωγής είναι η Ελλάδα. Επιβάλλει με ΦΠΑ τις παραπάνω εταιρείες;
Επίσης εάν κάποιος συμμετέχοντας είναι φυσικό πρόσωπο από το εξωτερικό επιβαρύνεται με ΦΠΑ;