Οι παιδικοί σταθμοί μπαίνουν τελικά η όχι στο 23 % δεν αναφέρεται κάπου ειδικά 
Οι ασφαλιστικοι σύμβουλοι παραμένουν Απαλλασομενοι;