τουριστικό γραφείο εκμεταλλεύεται ημερολόγιο με πλοεσ μεταξύ λιμένων νησιού,

η υπηρεσία πέραν τησ μεταφοράς άφορα και μικρογευμα μονο φαγητό) από το κυλικείο.

το ερώτημα ειναι αν η υπηρεσία στο σύνολο τησ υπάγεται στο συντελεστή φπα 9%

και εαν και το φαγητό εμπίπτει στη φορολογία πλοίων ( υπάρχει το έγγραφο 1070869/638/0015/20-10-2004). κβσ σταματοπουλοσ 2008 σελιδα 127