Καλησπέρα σας

Παραλάβαμε παραστατικό από προμηθευτή μέσα στο 2016 με ημερομηνία έκδοσης 25/02/2016 το οποίο αφορά μία παροχή υπηρεσίας που μας παρείχε και αφορά το 2015.Δεδομένου ότι έχω κλείσει τα βιβλία για το 2015 και δεν έχω κάνει πρόβλεψη για αυτή την δαπάνη στο 2015,μπορώ να την εκπέσω από τα εισοδήματα του 2015 μέσω της φορολογικής δήλωσης της εταιρείας,να την βάλω στις οικονομικές καταστάσεις χωρίς να την γράψω στα βιβλία το 2015 δεδομένου ότι αποτελεί δεδουλευμένο του 2015 και να την αναμορφώσω πια στο 2016 που θα την κάνω εγγραφή αφού και το παραστατικό έχει ημερομηνία εκδοσης στο 2016?

Ευχαριστώ