Μπορεί ένα συνεργείο ή ένας ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων να εκδίδει ένα παραστατικό τιμολογίου ή απόδειξης λιανικής που θα αναφέρει την παροχή και τα ανταλλακτικά στο ίδιο στέλεχος όπως επιτρεπόταν στο αρθρο 13 του ΚΒΣ (θεμα 123 Σταματοπουλου) και να καταχωρούνται οι αγορές των ανταλλακτικών ως έξοδα ή θα πρεπει να γίνει πρόσθεση ΚΑΔ.στο μητρώο με επέκταση σκοπού εμπορία ανταλλακτικών και να είναι πλέον μικτή επιχείρηση

ευχαριστώ πολύ