Σε ξενοδοχείο (ΚΑΔ 5512) πώς απεικονίζεται η ασφάλιση στην ΑΠΔ (κωδ. ειδικότητας - πακ. κάλυψης - ποσοστά σφάλισης) για πρόσωπα που αναλαμβάνουν για 1η φορά εργασία από 1/1/2022 και εφεξής ως:
1) Καμαριέρα
2) Μάγειρας
3) Σερβιτόρος μπαρ ξενοδοχείου