Επιχείρηση έχει λάβει απο το πρόγραμμα Γέφυρα 2 επιδότηση κεφαλαίου σε δάνειο που είχε σε τράπεζα.
Παρακαλώ θα ήθελα να μου διευκρινισεται εάν το ποσό αυτής της επιδότησης υπόκειται σε φορολογία και εάν ναι. πως αυτό διαβιβάζεται στο my data.

Επίσης θα ήθελα να μου διευκρινισεται πως διαβιβάζεται η επιδότηση τόκων του ίδιου προγράμματος το οποίο θεωρείται φορολογητέο έσοδο.