Έως σήμερα χρησιμοποιούμε 2 παραστατικά

1) αυτοτιμολόγηση

2) τιμολόγιο αγοράς αγροτικών προιόντων

Με ποια παραστατικά έχουν αντικατασταθεί τα παραπάνω παραστατικά στο my data ώστε να μπορούμε να κάνουμε τη διαβίβαση ?