Καλησπέρα σας ,
Ανώνυμη Εταιρεία κτεο , εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και τιμολόγια παροχής υπηρεσιών , προς τους πελάτες της χρησιμοποιώντας φορολογικό μηχανισμό (σήμανση) μέχρι σήμερα . Θα ήθελα να ρωτήσω αν προχωρήσει στην έκδοση ΑΠΥ αλλά και ΤΠΥ μέσω κάποιου προγράμματος εμπορικού ή τιμολογιέρας ,όπως ονομάζονται , και ανεβάζει τις ΑΠΥ απευθείας στο my data έχει δικαίωμα να καταργήσει τον φορολογικό μηχανισμό? ΣΗΜ.: στα ΤΠΥ βάζει σήμανση προαιρετικά μέχρι σήμερα .
Ευχαριστώ εκ των προτέρων .