επιχείρηση έχει αναθέσει στην ΔΑΠΕΕΠ την έκδοση τιμολογίου αγοράς ρεύματος για λογαριασμό της.

Η επιχείρηση χαρακτηρίζει κανονικά το έσοδο στο my data. Η ΔΑΠΕΕΠ όμως εκδίδει και πιστωτικό τιμολόγιο αγοράς για έκπτωση προς την επιχείρηση. πως χαρακτηρίζει η επιχείρηση το πιστωτικό τιμολόγιο στο mydata? προσπαθώντας να το χαρακτηρίσουμε ως πιστωτικό τιμολόγιο μη συσχετιζόμενο δεν μας επιτρέπει τον χαρακτηρισμό . τι κάνουμε?