Καλησπέρα,

Θα ήθελα να υποβάλλω μερικές ερωτήσεις σχετικά με τις αλλαγές που θα εφαρμοστούν στο έντυπο Ε8.

Πλέον όπως καταλαβαίνω από τις 29.11 δεν υπάρχει υποχρέωση να δηλώνεται η υπερεργασία, αλλά μόνο η υπερωρία.

Αν παραδείγματος χάρη ένας εργαζόμενος καλείται να δουλέψει 2 ώρες επιπλέον του 8ώρου, θα στείλω Ε8 μόνο για την 2 η ώρα που είναι υπερωρία; Για την 1 η ώρα δεν στέλνω ούτε Ε4 συμπληρωματικό ωραρίου και η μόνη υποχρέωση είναι η πληρωμή της υπερεργασίας;

Επίσης αν του ζητηθεί να δουλέψει μόνο 1 ώρα έξτρα, χωρίς την υποχρέωση να δηλωθεί κάπου αυτή η επιπλέον ώρα, σε περίπτωση ελέγχου πώς αποδεικνύεται η νόμιμη απασχόληση του εργαζομένου πέραν του δηλωμένου ωραρίου;

Σε περίπτωση εργαζομένου που απασχολείται καθημερινώς με τακτική υπερεργασία δεδομένου πως στο έντυπο Ε4 πίνακα προσωπικού δεν μπορεί να δηλωθεί απασχόληση μεγαλύτερη των 40 ωρών, αν συμβεί εργατικό ατύχημα εκτός ωραρίου σε ώρα αδήλωτης υπερεργασίας τι κάλυψη υπάρχει;

Εργαζόμενος με μικτές αποδοχές 1.500,00€ που ασκεί διευθυντικό δικαίωμα έναντι των υπολοίπων εργαζομένων (υπεύθυνος προσωπικού) θα πρέπει να αμείβεται με μισθό εξαπλάσιο του ελάχιστου νομοθετημένου μισθού (3.900,00€);
Ευχαριστώ εκ των προτέρων και αναμένω την απάντηση σας.