Ξενοδοχείο απασχολεί 4 υπαλλήλους στην υποδοχή πενθήμερο και 40 ώρες την εβδομάδα βάσει της σύμβασης τον εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας.
Το ερώτημά μου είναι :
1ον :Είναι επιτρεπτό από την σύμβασή τους σε μόνιμη βάσει ο κάθε υπάλληλος να απασχολείται μια ημέρα της εβδομάδας για 1 ώρα επιπλέον ; Η ημέρα δεν θα είναι σταθερή διότι εφαρμόζεται κυλιόμενο ωράριο.
2ον :Θα πρέπει να ζητήσω κάποια έγκριση από το ΣΕΠΕ δεδομένου ότι είναι υπερεργασία και όχι υπερωρία ;
3ον :Κάθε εβδομάδα στέλνω το πρόγραμμα εργασίας με το έντυπο Ε4. Πάνω στο πρόγραμμα θα δηλώνω το ωράριο εργασίας πχ 07:00-16:00. Χρειάζεται να γράφω κάποια διευκρίνηση ;
4ον :Θα στέλνω και Ε8 πριν την έναρξη της υπερεργασίας . Είναι καλυμμένη η επιχείρηση με την υποβολή Ε4 και Ε8 ή χρειάζεται και κάποια άλλη διαδικασία?
5ον :Τι προσαύξηση θα έχει η αμοιβή της ώρας αν είναι α)καθημερινή β)βράδυ καθημερινής γ)αργία δ)βράδυ αργίας ;
Ευχαριστώ!