Καλημέρα

Σε βιομηχανία οι ημερομίσθιοι εργαζόμενοι δουλεύουν ως εξαήμεροι με βάρδιες.

Το ωράριο για την πρωινή βάρδια είναι 06:00-14:00 Δευτέρα ως και Σάββατο.(όχι κάθε Σάββατο)

Το συμβατικό ωράριο Δευτέρα-Σάββατο είναι πχ για την πρωινή βάρδια 06:00-12:40 δηλαδή 6 ώρες και 40 λεπτά και το υπόλοιπο 1 ώρα και 20 λεπτά είναι υπερεργασία.

Δηλαδή εβδομαδιαίως 40 ώρες το κανονικό ωράριο και 8 ώρες υπερεργασία.

Η υπερεργασία είναι από την 40ή μέχρι την 48ή ώρα και υπολογίζεται εβδομαδιαίως.

Οι ώρες της υπερεργασίας άν υπολογίζεται εβδομαδιαίως είναι οι ώρες του Σαββάτου 06:00-14:00 (40ή-48ή ώρα).

Εμείς θα πρέπει να υποβάλουμε το έντυπο Ε8 (αναγγελία υπερεργασίας) κάθε Παρασκευή?(πριν την πραγματοποίηση της υπερεργασίας)