Εταιρεία με έδρα τη Κροατία (Α) κατέχει online δεδομένα (τιμών – διαθεσιμότητας – χαρακτηριστικών) ενοικιαζόμενων δωματίων ξενοδοχείων και αυτοκινήτων και παρέχειστoν ιστότοπο Ελληνικής ατομικής επιχείρησης (Β) τη δυνατότητα:

- να εμφανίζει σε μορφή πίνακα στους επισκέπτες της Β τα παραπάνω δεδομένα απευθείας από τους servers της Α (ανάλογα με τις παραμέτρους αναζήτησης του εκάστοτε επισκέπτη στον ιστότοπο της Β)

- να κάνουν οι επισκέπτες της Β απευθείας online κρατήσεις για λογαριασμό της Β δια μέσω του συστήματος της Α

- να λαμβάνει η Β από την Α ειδοποιήσεις και δεδομένα κρατήσεων/πελατών προκειμένου η Β να συνεχίσει αυτόνομα την επικοινωνία με τους έχοντες κάνει κράτηση

- να επανακατευθύνει τους πελάτες της Β (εφόσον το επιλέξουν) για την εκτέλεση online πληρωμών, με βάση τις επιλογές και παραμετροποίηση που έχει κάνει η Β στον ιστότοπο της Α

Η Β καταβάλλει προς την Α ετήσια συνδρομή. Η (διάρκειας μέχρι 5 ωρών) εκπαίδευση & αρχική/βασική παραμετροποίηση στον ιστότοπο της Α ώστε να καθοριστεί το τι και πώς μεταδίδεται στον ιστότοπο της Β δεν φαίνεται να χρεώνεται γιατί η τιμή της συνδρομής είναι ίδια τόσο στο πρώτο χρόνο όσο και στους επόμενους. Για τη περεταίρω παραμετροποίηση παρέχονται έντυπες οδηγίες ώστε η Β να κάνει μόνη της ότι προσαρμογές όποτε επιθυμεί μέσα από τον ιστότοπο της Α.

· Υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου για τις αμοιβές που καταβάλλονται στη Α?

· Υπάρχουν οτιδήποτε φόροι/τέλη/εισφορές που βαρύνουν τη Β?
· Ανεξαρτήτως εάν υφίσταται υποχρέωση παρακράτησης ή όχι, θα ήθελα παρακαλώ να με πληροφορήσετε εάν υπάρχει/παράγεται κάποιο αποδεικτικό στα αγγλικά για τη παρακράτηση του φόρου προκειμένου να αποσταλεί στην αλλοδαπή οντότητα.