Εταιρεία Εκμετάλλευσης ακινήτων με έδρα την Ελλάδα, επιθυμεί να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, επιθυμεί να αγοράζει ή/και να ενοικιάζει κτίρια-διαμερίσματα, τα οποία θα ανακαινίζει και μετά θα τα εκμεταλλεύεται είτε πωλώντας τα,είτε ενοικιάζοντας τα.

1. Η διαδικασία που ακολουθείται λογιστικά στην Ελληνική εταιρεία είναι ως το ακίνητο να βρίσκεται στην Ελλάδα ή υπάρχουν περιορισμοί που την διαφοροποιούν;

2. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο που πρέπει να προσέξει η εταιρεία σχετικά με τα συμβόλαια αγοράς; Πρέπει να είναι μεταφρασμένα από πιστοποιημένους διερμηνείς για ελληνικούς σκοπούς φορολογίας εισοδήματος;

3. Τα ακίνητα αυτά -από ελληνικής πλευράς- θεωρούνται μόνιμη εγκατάσταση και άρα η ελληνική εταιρεία υποχρεούνται να ιδρύσει υποκατάστημα;

4. Τα ακίνητα που σκοπεύει να μεταπωλήσει, τα εγγράφει στα βιβλία της ως αποθέματα (καθώς αποτελούν εμπόρευμα), ωστόσο αυτά που θα ενοικιάζει μπορεί να τα απογράψει ως πάγια και να υπολογίζει αποσβέσεις;

5. Στην περίπτωση που κάποια στιγμή μία από τις πωλήσεις τελικά είναι ζημιογόνα, εκπίπτει φορολογικά από το εισόδημα της ελληνικής εταιρείας;