Υποκατάστημα αλλοδαπής Βουλγάρικης εταιρείας φορολογείται στην Ελλάδα με τον ισχύον συντελεστή 29% στα κέρδη του. Αποστέλλει στη συνέχεια χωρίς την καταβολή επιπλέον φόρου διανομής τα κέρδη αυτά στο κεντρικό. Ερωτάται αν η Βουλγάρικη εταιρεία έχει δικαίωμα συμψηφισμού για τον φόρο που έχει καταβάλλει το υποκατάστημα αλλοδαπής στην Ελλάδα και σε περίπτωση που ο φόρος αυτός καλύπτει τον φόρο στη Βουλγαρία αν μπορεί να απαιτήσει επιστροφή από το Ελληνικό Δημόσιο.

Ευχαριστώ