Καλημέρα,

Δεδομένα : Έχουμε μια μονοπρόσωπη ΙΚΕ με τον μοναδικό εταίρο να είναι και διαχειριστής. Ο διαχειριστής δεν λαμβάνει κάποια αμοιβή κατά τη διάρκεια του έτους για τις υπηρεσίες διαχείρισης ενώ παράλληλα δουλεύει σαν μισθωτός σε άλλη εταιρεία. Ο μοναδικός εταίρος και διαχειριστής είναι ασφαλισμένος σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.4387, στη δεύτερη κατηγορία, αλλά δεν πληρώνει στην πράξη εισφορές λόγω των εισφορών που ήδη παρακρατούνται από τον μισθό του στην άλλη εταιρεία. Η ΙΚΕ σκοπεύει από εδώ και στο εξής να δίνει το σύνολο των κερδών στο μοναδικό εταίρο με τη μορφή μερίσματος στο τέλος κάθε έτους.

Ερώτημα: Ερωτάται αν η καταβολή μερίσματος στο τέλος του έτους θα δημιουργήσει κάποια επιπλέον επιβάρυνση από πλευράς εισφορών.