Καλησπέρα, παρακαλώ τη συνδρομή σας στην ορθή αντιμετώπιση του κάτωθι:

Ι.Κ.Ε. αποτελούμενη από δύο εταίρους (50% έκαστος), πήρε απόφαση το Νοέμβριο του 2018 να μετατραπεί σε μονοπρόσωπη. Το ποσοστό εξαγοράστηκε από τον ένα εταίρο. Η συμμετοχή του ήταν 2.000,00 €.

Η ανακοίνωση του ΓΕ.Μ.Η. εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2019.

Τα θέματα που προκύπτουν είναι τα ακόλουθα:

1. Ποιες είναι οι εγγραφές που πρέπει να γίνουν στα βιβλία της εταιρείας προκειμένου να απεικονισθεί η μεταβολή των εταίρων?

2. Η ημερομηνία που θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές θα είναι σύμφωνα με την ημερομηνία της απόφασης ή με την ημερομηνία ανακοίνωσης του ΓΕ.Μ.Η.?

3. Η μεταβολή στο μητρώο της Δ.Ο.Υ. πραγματοποιήθηκε με την ανακοίνωση του ΓΕ.Μ.Η., και κατά συνέπεια η δήλωση φορολογίας εισοδήματος δεν υποβλήθηκε ως μονοπρόσωπη. Ο ισολογισμός θα υποβληθεί ως μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. ? Η έκθεση του διαχειριστή θα συνταχθεί ως μονοπρόσωπη?

Παρακαλώ την άμεση συνδρομή σας,