ΕΕ που εως 31/12/2020 τηρούσε απλογραφικά, και έβγαλε κέρδη 850.000,00 την 01/01/2021 άλλαξε σε διπλογραφικά, τα κέρδη του 2020 μπορούν να διανεθημούν και να γίνει ανάληψη από τον όψεως μέσα στο 2021 χωρίς τον φορο μερισμάτων?(δεδομένου οτι αφορόυν κέρδη του 2020 ως απλογραφικα, αρα και διανεμηθέντα) και αν ναι ποιες θα είναι οι εγγραφές που θα γίνουν ?