Καλημέρα
ΕΠΕ πρόκειται να μετατραπεί σε ΑΕ με τισ διατάξεις του ν.2190. Η Επε εμφανίζει στον λογαριασμό κέρδη εις νέον ένα σημαντικό ποσό. Ο ορκωτός που θα συνεργαστούμε για την μετατροπή επιμένει αν γίνει κεφαλαιοποίηση του ποσού αυτού (κέρδη εις νέον) ταυτόχρονα με την μετατροπή σε ΑΕ δεν οφείλεται ο φόρος διανομής.
Επειδή δν συμμερίζομαι την άποψη αυτή και θεωρώ πως σε κάθε περίπτωση κεφαλαιοποίησης κερδών εις νέον οφείλεται φόρος διανομής, θα η΄θελα την άποψή σας επί του θέματος.

Ευχαριστώ