Δημοτική επιχείρηση ύδρευσης , παρέχει και υπηρεσίες άρδευσης. Η τιμολόγηση της υπηρεσίας της , γίνεται σε τιμές ανα στρέμμα . Δηλ. ένας καταναλωτής θα αρδεύσει 10 στέμματα , η χρέωση του θα είναι
10 στρ. Χ 5,00 ευρώ/ στρέμμα = 50,00 ευρώ, τελικό ποσό πληρωμής . Η επιβάρυνση του ΦΠΑ στα 50,00 ευρώ , με ποιον συντελεστή θα υπολογιστεί ? Με 13% ή με 24% ?

Παρακαλώ για την άμεση απάντηση σας , λόγω του επείγον του θέματος .