Συνάδελφοι καλημέρα
ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
Πως θα δηλωθεί φέτος το εισόδημα που αποκτά συνταξιούχος Δημόσιος υπάλληλος (καθηγητής πανεπιστημίου )  που πουλά συγγράμματα στο Υπουργείο Παιδείας ; Μέχρι πέρσι υποβάλαμε και Ε3

ΕΡΩΤΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
Εργολάβος οικοδομών ατομική επιχείρηση  εισπράττει ενοίκια με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ από απούλητα ακίνητα .Τα έσοδα από τα ενοίκια θα τα συμπεριλάβει στο Ε3 ; Έως και την χρήση 2013 
που δεν είχε ενοίκια με ΦΠΑ δεν τα δήλωνα στο Ε3 αλλά μόνο στο Ε1(ήταν σωστό;)