Σας θέτω το παρακάτω ερώτημα: ΕΠΕ το 2012 υπάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και έκανε κάποιες αγορές παγίων. Το2012 η επιχείρηση έκανε αποσβέσεις ( κάποια πάγια τα απόσβεσε 100% και κάποια άλλα 10% ) και το 2014 εισέπραξε την επιδότηση ( 45% της αξίας των παγίων ) . Η επιδότηση, βάσει σύμβασης μειώνει την αξία κτήσης των παγίων. Τι λογιστικές εγγραφές πρέπει να γίνουν το 2014, εάν υποθέσουμε: οτι το 2012 αγόρασε 2 πάγια, το Α αξίας 10.000 και το Β αξίας 1.000, για το Α έγιναν αποσβέσεις μέχρι 31/12/2013 2.000 ( 10% για κάθε έτος - 2012,2013 ) ενώ το Β αποσβέστηκε 100% το 2012, δηλ. αποσβέσεις 2012 999,99 και εισέπραξε επιδότηση το έτος 2014, 4.950  ευρώ ( 11.000*45% ). Επισημαίνω ότι κατά την είσπραξη της επιδότησης κινήθηκε ο λογ/μος 74. Περιμένω σύντομα την απάντηση σας ( υποβολή δήλωσης 30/6 και πρέπει να ενημερώσω τη διοίκηση για το φόρο εισοδήματος που θα προκύψει ). Σας ευχαριστώ