Ανώνυμη Εταιρεία Α λαμβάνει βάσει δικαστικής (διαιτητικής) απόφασης ποσό από  την εταιρεία Β, το οποίο συνίσταται σε

α) καταβολή επιτιμίου μεταμέλειας (κάτι ανάλογο της ποινικής ρήτρας),

β) αποζημίωση για την ζημιά που προκάλεσε η εταιρεία  Β στην αξία   έργων (άδειες έργων ανανεώσιμων πηγών) της Α,

γ) στο νόμιμο τόκο και

δ) στα δικαστικά και δικηγορικά έξοδα.

Ερωτήσεις που αφορούν την δικαιούχο  ανώνυμη εταιρεία Α:

1.      ποιος ο τρόπος φορολόγησης καθενός από τα ανωτέρω ποσά;

2.      ποιο φορολογικό παραστατικό πρέπει να εκδοθεί για κάθε ένα από τα ανωτέρω ποσά;

3.      ποιος είναι ο ορθός τρόπος λογιστικής απεικόνισης καθενός από τα ανωτέρω ποσά;

4.      Ποιά ποσά επιβαρύνονται με ΦΠΑ;