Επιχείρηση επιχορηγήθηκε το 2011 με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013 μικρομεσαίων επιχειρήσεων Κάθε χρόνο οι αποσβέσεις γινόντουσαν κανονικά και η εγγραφή 81.01.05 σε 41.10 .Κατά τον ελεγχο διοικητικής επαλήθευσης τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του προγράμματος διαπιστώθηκε οτι η επιχείρηση δεν κατάφερε να διατηρήσει τις υποσχόμενες μονάδες εργασίας με αποτέλεσμα να απαιτηθεί επιστροφή χρηματικού ποσού 5921,20 το οποίο αποτελείται από 309,46 από τάκους και 5611,74 αρχικό κεφάλαιο .Παρακαλώ ενημερώστε με :
-τι εγγραφές θα γίνουν κατά την επιστροφή του ποσού ;
-θα αλλάξει κάτι στις  αποσβέσεις των παγίων;
-θα αλλάξει κάτι στην  εγγραφή 81.01.05 σε 41.10 αφού ουσιαστικά μειώνεται με την επιστροφή το ποσοστό της επιχορήγησης;
-κάνω κάτι για τις εγγραφές των προηγουμένων χρήσεων :