Καλημέρα σας,Σας παρακαλούμε όπως μας δώσετε διευκρινίσεις επι των κατωτέρω ερωτημάτων μας
ΓΔΟΥ 282/17.11.2020 (ΦΕΚΒ508/17.11.2020)
Αρθ.2 Παρ.3 Ενιαία επιχείρηση / Αρθ.5 Ελεγχος σώρευσης
1ο ΘέμαΔεδομέναΟμόρρυθμη εταιρία (Ο.Ε),Πολύ μικρή, έχει μέλη δύο φυσικά πρόσωπα ,οι οποίοι είναι συγχρόνως και διαχειριστές,με δραστηριότητα καφέ-μπαρ .Ο εταίρος Α συμμετέχει κατά 70% και ο εταίρος Β κατά 30% στο εταιρικό κεφάλαιο της Ο.Ε Παράλληλα ο εταίρος Α διατηρεί ατομική επιχείρηση με δραστηριότητα ενοικιαζόμενα δωμάτια και ο εταίρος Β διατηρεί επίσης ατομική επιχείρηση με δραστηριότητα καφέ-μπαρ.Ενω οι δύο ατομικές επιχειρήσεις Α και Β δεν εχουν καμία συναλλαγή με την Ο.Ε
Κατά την υποβολή των αιτήσεων για Επιστρεπτέα Προκαταβολή (1η,2η,3η,4η) δεν εχει γίνει επιλογή
Ενιαία Επιχείρηση ούτε απο την Ο.Ε ούτε από τις Ατομικές.
Ερωτήματα
Η Ο.Ε θεωρείται ενιαία επιχείρηση με τις δύο ατομικές επιχειρήσεις των εταίρων ?Η κάθε επιχείρηση (Ο.Ε,Ατομική Α και Ατομική Β) μπορεί να υποβάλλει ξεχωριστά αίτηση για Επιστρεπτέα προκαταβολή ?Πρέπει να επιλέξει στην αίτηση Ενιαία Επιχείρηση ωστε η Ο.Ε να συμπεριλάβει το ΑΦΜ των Ατομικών επιχ.Α και Β και να αναγράψει τα ποσά που εχουν λάβει ως επιστρεπτέες προκαταβολές (1Η,2Η,3Η κλπ) ? και αντιστρόφως οι Ατομικές Α και Β πρέπει να επιλέξουν Ενιαία Επιχείρηση και να αναγράψουν η κάθε μία τα ποσά που εχει λάβει η Ο.Ε ως επιστρεπτέες προκαταβολές ?
Μπορούν να υποβληθούν διορθωτικές αιτήσεις για να μη θεωρηθούν οι ήδη υποβληθείσες ως ψευδείς ? Ποια διαδικασία ακολουθούμε ?Απαιτείται κάποια ενέργεια εκ μέρους μας εφόσον αθροιστικά οι συνολικά ληφθείσες Επιστρεπτέες από τις τρεις επιχειρήσεις (Ο.Ε,Α Ατομική και Β Ατομική) δεν υπερβαίνουν το όριο των200.000,00€ ? Τι ενέργειες κάνουμε σε περίπτωση που εχουν υπερβεί το όριο 200.000,00?
Αρθ.4 παρ.3 β κανονισμός de minimis Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση δυνάμει του Κανονισμού de minimis, το ανώτατο ύψος ενίσχυσης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ