Αλιευτική Ναυτική Εταιρεία πρόκειται να αγοράσει φορτηγό ιδιωτικής χρήσης για τη μεταφορά δικών της αλιευμάτων στους πελάτες της .

Απαλλάσσεται από ΦΠΑ η συγκεκριμένη αγορά ?

Το αλιευτικό δραστηριοποιείται κυρίως στην ανοικτή θάλασσα, το μήκος του είναι 24,90 μέτρα και ανήκει στη δασμολογική κλάση 890.39.21.000