ΚΑΛΗΜΕΡΑ

Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Φορολογικός κάτοικος Αμερικής έχει φτιάξει μια μονοπρόσωπη ΑΕ στην Ελλάδα. α) Ήθελα να ρωτήσω αν γίνει Πρόεδρος του ΔΣ χάνει την ιδιότητα του φορολογικού κάτοικου Αμερικής και πρέπει να φορολογηθεί για το παγκόσμιο εισόδημα στην Ελλάδα??

Β)Αν είναι απλό μέλος στο ΔΣ χωρίς αρμοδιότητες υπάρχει πρόβλημα με τη φορολογική του κατοικία??

Εμείς θέλουμε να μείνει φορολογικός κάτοικος Αμερικής όπως είναι τώρα, υπάρχει κάποια λύση ?